Category: Události

Mystická sufinight s orientalistou Bronislavem Ostřanským

Předposlední březnový den jsme strávili v duchu mystického súfismu. Večerem nás provedl náš vážený host, pan docent Bronislav Ostřanský z Orientálního ústavu Akademie věd ČR, který si pro nás připravil nezapomenutelný program. Vskutku magickou atmosféru naladil hned ze začátku pravou súfijskou hudbou a následným čtením...

Kultura Sbližuje

 Židovské, křesťanské a islámské poutnictví v Jeruzalémě v antické a pozdně antické době Ve středu 20. listopadu 2019 přednesl pan Vlastimil Drbal, Ph.D. v rámci našeho mezikulturního cyklu Kultura sbližuje velice zajímavou přednášku, ve které se věnoval židovskému, křesťanskému a islámskému poutnictví v Jeruzalémě v...

Mozaiky Životů – Prof. PhDr. Anna Hogenová

Mozaiky životů – prof. PhDr. ANNA HOGENOVÁ, CSc., filozofka a vysokoškolská pedagožka V pondělí 11. listopadu byla vzácným hostem besedy Mozaiky životů filozofka prof. Anna Hogenová. Vyprávěla o svém středoškolském učiteli Zdeňku Svěrákovi, který v ní vzbudil zájem o literaturu a český jazyk, i o velikánech filosofie, jakými byli...

Kultura Sbližuje – Po stopách Mojžíše

Ve středu 09. 10. 2019 začaly Mozaiky Platform Dialog novou sezonu kulturních akcí přednáškou Po stopách Mojžíše, kterou přednesl dlouholetý spolupracovník Židovského muzea Ing. Jan Neubauer. Příběhy, na nichž vyrůstá naše civilizace a které spojují všechna tři abrahámovská náboženství, jsou vždy velkým lákadlem pro posluchače a...

Mozaiky životů se sestrou Denisou

Ve čtvrtek 30. května 2019 se další osobností, které jsme se ptali na cestu k jejímu povolání, stala sestra Denisa, členka řeholního společenství Sester karmelitek sv. Terezie, která též vyučuje na Katolické teologické fakultě a je pastorační spolupracovnicí Akademické farnosti. Její přívětivé vyprávění bylo krásnou...

Kultura sbližuje – Muslimský postní měsíc RAMADÁN

Kultura sbližuje - Muslimský postní měsíc RAMADÁN Další z mezikulturních setkání cyklu _Kultura sbližuje_, která pravidelně pořádají Mozaiky Platform Dialog, se uskutečnilo 21. května 2019 a bylo věnované probíhajícímu muslimskému postnímu měsíci ramadánu.Přednášku na toto téma přednesl  PhDr. Bronislav Ostřanský, PhD. z Orientálního ústavu AV...

Copyright © 2021 Mozaiky Dialog Platform z.s.