První akci nového akademického roku jsme věnovali historickému tématu – pražskému jaru a sametové revoluci v kontextu čs. emigrace a exilu. Přednášky se perfektně zhostil pan doc. Pavel Mücke z ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.