Mezináboženský dialog

Mezináboženský dialog

Budování mostů pro dialog a lepší poznávání druhých je dnes důležitější než kdy jindy, protože přijetí každého člověka a nezaujatý přístup ke světu přesvědčení a emocí druhých je základem ochrany sociální soudržnosti. Naším cílem je šířit dialog mezi různými náboženskými a věřícími skupinami, připravit prostředí, kde si strany budou chtít rozumět a vytvořit společný základ pro všechna náboženství, přispět k míru v regionu a ve světě na základě společných hodnot a navázat spolehlivý vztah s našimi partnery odstraněním předsudků.

V tomto smyslu budujeme mosty k jiným světům a náboženstvím s kompetentními řečníky a zkoumáme podobnosti a rozdíly. Vnímáme “vyzdvihování rozdílů” jako bohatství. Chceme svět, kde se lidé mají rádi, žijí spolu jako bratři, kde příslušníci různých náboženství přijímají každého takového, jaký je a dělají kompromisy. Zkrátka prostor, kde vládne mír a klid.

Copyright © 2021 Mozaiky Dialog Platform z.s.