Média a technologie

Média a technologie

Platforma, která je křižovatkou nových technologií a médií. Byla vytvořena s vizí posílit vazby mezi lidmi a zlepšit jejich porozumění ve světě, kde se technologie a média neustále vyvíjejí. Naším hlavním cílem je využít možnosti technologického rozvoje k podpoře společného života bez třídních rozdílů a polarizace, zatímco zároveň podporujeme vytváření kontinuálního a konstruktivního dialogu v mediální sféře. Snažíme se organizovat různé programy, jako jsou konference a fóra, aby se zlepšila kvalita ve všech mediálních oblastech a aby byla média nástrojem pro šíření pozitivních změn, nikoliv polarizovaným prostředkem. Cílem je umožnit lidem snáze se vyjadřovat a udržovat prst na pulsu společnosti s ohledem na veřejný zájem, zatímco systematicky a konstruktivně kritizujeme technologický vývoj a mediální obsah, pokud je to potřeba.

Copyright © 2021 Mozaiky Dialog Platform z.s.