Aktuality

30. října 2020 – Nedávno jsem se dozvěděl o kruté vraždě Samuela Patyho, ke které došlo poblíž Paříže, a byl jsem hluboce zarmoucen. Bohužel jsem byl nyní šokován zprávou, že v jiném francouzském městě byli tři lidé brutálně ubodáni během modliteb ve svém svatostánku. Rád bych veřejně prohlásil, že jsem byl snad více zarmoucen tím, že lidé, kteří tyto zločiny spáchali, při nich použili islámské argumenty a křičeli náboženská hesla.

_91079010_h_51344486-714x487

Je pochopitelné, že muslimové, kteří uznávají všechny proroky od Adama, očekávají, že ostatní budou respektovat Proroka Muhammada (mír a požehnání s ním) a cítí se uraženi výroky a vyobrazeními, které jsou k němu neuctivé. Existují však legitimní nenásilné, diplomatické a právní způsoby, kterými mohou vyjádřit své znepokojení. V žádném případě není možné tolerovat násilí.

Každý člověk byl stvořen hodný života, život každého člověka je posvátný, ať je jeho víra jakákoliv. Připravit člověka jednoduše o život se neslučuje s humanismem ani s islámem!

Navíc, bez ohledu na účel, krutost a násilí nejsou Proroku vlastní, a i když je toto násilí pácháno pod náboženskou maskou, je v rozporu se základními hodnotami islámu. Prorok Muhammad (mír a požehnání s ním) vždy reagoval na ty, kdo ho napadali a obtěžovali, soucitem a jemností, snažil se zmenšovat nepřátelství.

Je-li tomu tak, je páchání těchto zvěrstev jasným znamením, že pachatelé nevyužili Prorokovo poselství, které celé lidstvo zahrnuje soucitem. Zároveň jsou takové činy projevem velké neúcty k jeho odkazu.

Při příležitosti těchto smutných událostí chci znovu odsoudit všechny formy terorismu bez ohledu na jejich pachatele a jejich účel.

Tyto útoky znovu dokazují, že potřebujeme dobu, kdy obejmeme jeden druhého bez ohledu na rozdíly ve víře, jazyce nebo barvě pleti a kdy budeme k sobě navzájem přistupovat s respektem a soucitem.

Vyjadřuji upřímnou soustrast všem pozůstalým, jejichž blízcí přišli v těchto útocích o život. Soucítím s obyvateli Francie a se všemi, kdo se považují za členy lidské rodiny.

Copyright © 2021 Mozaiky Dialog Platform z.s.