Kdo je Fethullah Gülen?

Kdo je Fethullah Gülen?

Narodil se v Erzurumu ve východním Turecku v roce 1941. M. Fethullah Gülen je muslimský učenec, myslitel a velmi plodný spisovatel a básník.

Byl vzdělán v náboženských disciplínách několika významnými muslimskými učenci a duchovními učiteli. Gülen se také věnoval studiu principů a teorií moderních společenských a přírodních věd. Díky svým výjimečným schopnostem a sebevzdělávání brzy předčil své vrstevníky. V roce 1958, po získání vynikajících výsledků zkoušek, obdržel diplom jako státní kazatel a byl rychle povýšen na náboženskou pozici v Izmiru, třetí největší provincii Turecka. Zde začal Gülen krystalizovat své názory a rozšiřovat své publikum. Ve svých projevech a veřejných vystoupeních upoutával pozornost na aktuální společenské otázky; jeho zvláštním cílem bylo povzbudit mladé lidi k harmonizaci intelektuálního rozvoje s moudrou spiritualitou a péčí o společenské zapojení.

Gülen se neomezoval pouze na výuku ve své provincii. Cestoval po celé Anatolii a přednášel nejen v mešitách, ale také na různých setkáních ve městech a kavárnách. To mu umožnilo oslovit reprezentativnější průřez obyvatelstva a vedlo to k přitahování pozornosti akademické komunity, zejména studentů. Témata jeho projevů, ať formálních či neformálních, se neomezovala jen na náboženské záležitosti; mluvil také o vzdělání, vědě, darwinismu, ekonomice a sociální spravedlnosti. Byla to hloubka a kvalita jeho výroků na tak různorodá témata, což udělalo největší dojem na akademickou komunitu a vydobylo mu jejich pozornost a respekt.

Gülen rezignoval na své oficiální povinnosti jako přednášející v roce 1981 po tom, co inspiroval celou generaci studentů. Jeho úsilí, sahající do 60. let, zejména v oblasti reformy vzdělávání, ho učinilo jedním z nejznámějších postav v Turecku. Od roku 1988 do 1991, jako penzionovaný kazatel, přednesl sérii projevů v několika nejznámějších mešitách ve velkých městech, a pak pokračoval v předávání svého poselství formou populárních konferencí, nejen v Turecku, ale také v západní Evropě.

Hlavní Myšlenka Gülena

Ve svých projevech a spisech Gülen reflektuje příchod 21. století, ve kterém bychom měli být svědky vzestupu duchovní síly, která oživí dlouho spící morální hodnoty. Mělo by to být období tolerance, vzájemného porozumění a mezinárodní spolupráce, které by nakonec vedlo k mezikulturnímu dialogu a společným hodnotám a vzniku jedné civilizace, která by je zahrnovala všechny.

V oblasti vzdělání Gülen inspiroval vznik mnoha dobročinných organizací pracujících pro dobro společnosti, v Turecku i za hranicemi. Zvláště podporoval využívání médií, včetně televize, k informování společnosti o tématech, která jsou pro ni nejdůležitější, jak individuálně, tak kolektivně.

Gülen věří, že cesta ke spravedlnosti pro všechny je otevřena univerzálním přístupem ke slušnému vzdělání. Kvůli tomu v průběhu let podporoval sociální elity a vůdce komunit. Mocné průmyslníky i obyčejné podnikatele, aby podporovali kvalitní vzdělání. Teprve tehdy budou lidé mít dostatečné porozumění a toleranci k zajištění respektování práv druhých. K tomu účelu v průběhu let podporoval sociální elity a vůdce komunity, mocné průmyslníky a obyčejné podnikatele, aby podporovali kvalitní vzdělání. S pomocí darů od těchto zdrojů se vzdělávacím institucím podařilo zřídit mnoho škol, jak v Turecku, tak i v zahraničí.

Gülen věří, že v dnešním světě je jediným způsobem, jak přesvědčit druhé, aby následovali vaše myšlenky, přesvědčování. Popisuje ty, kteří sahají po násilí, jako intelektuálně bankrotované: lidé vždy budou požadovat svobodu volby vlastní cesty života a svobodné vyjádření svých duchovních a náboženských hodnot. Demokracie, tvrdí Gülen, navzdory svým mnoha nedostatkům, je v současné době jediným možným politickým systémem a lidé by měli usilovat o modernizaci a posilování demokratických institucí s cílem vytvořit společnost, kde budou respektována a chráněna individuální práva a svobody, kde a rovné příležitosti pro všechny budou více než jen snem.

Copyright © 2021 Mozaiky Dialog Platform z.s.