Lidská práva

Lidská práva

Přestože svět, ve kterém žijeme, je stále více ničen konflikty, válkami a porušováním základních lidských práv, naše platforma vznikla s cílem přispět k budování mírového a bezpečného světa, kde jsou chráněna práva a svobody každého člověka, a to s ohledem na to, že každý člověk je důležitá bytost. Jsme přesvědčeni, že silná a efektivní občanská společnost je na místní i celosvětové úrovni důležitější než kdykoli předtím. Spolupracujeme s akademiky, studenty, spisovateli, novináři, politiky, nevládními organizacemi a všemi dalšími sektory společnosti a snažíme se budovat povědomí a bojovat proti porušování lidských práv ve společnosti. Naším cílem je upozorňovat na základní práva, která existují a je třeba je chránit vzhledem k tomu, že každý člověk je lidskou bytostí bez ohledu na rasu, náboženství, jazyk, pohlaví, ideologii, světonázor, a také zvyšovat povědomí o ochraně těchto práv a vystupovat proti jejich porušování.

Copyright © 2021 Mozaiky Dialog Platform z.s.