Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Naše platforma vznikla s cílem popularizovat empatii, altruismus, filantropii a společenskou odpovědnost, zejména mezi mladými lidmi. Pomáháme také jednotlivcům lépe analyzovat problémy společnosti, rozvíjet individuální i skupinové povědomí, etické chování, citlivost k problémům a sociálním a ekonomickým potřebám. Věříme, že nejlepší jsou ti, kteří jsou prospěšní společnosti. Na základě toho plánujeme organizovat nejrůznější podpůrné a osvětové aktivity pro různé skupiny, jako jsou děti, mladí lidé, ženy, osoby se zdravotním postižením, starší lidé, uprchlíci atd. Naším cílem je vytvářet projekty, které budou budovat kulturní a sociální povědomí prostřednictvím propagace různého národního bohatství. Naším přáním je budovat svět, ve kterém se jednotlivci dívají do budoucnosti s nadějí, a to prostřednictvím výchovy k uvědomění si společenské odpovědnosti.

Copyright © 2021 Mozaiky Dialog Platform z.s.