O Nás

MOZAIKY je nezisková organizace založená v roce 2005. Usiluje o vytvoření dialogu mezi lidmi různých ras, národností, náboženství a názorů, kteří mají zájem o dosažení společných cílů. Cílů, na jejichž základě můžeme pomáhat vytvořit lepší budoucnost, z níž bude možné jednou vysílat poselství porozumění, tolerance a pochopení pro všechny.

Cílem naší iniciativy je odstranit „nedostatek povědomí a vzájemného porozumění mezi lidmi z odlišných kulturních základů a světonázorů vytvářejících konflikty, teror a války.“ Tato myšlenka nás dovedla až k vytvoření MOZAIKY, která, jak věříme, přispěje svým dílem a pomůže napravit některé neduhy, jež v současnosti ohrožují mír na zemi.

Posláním MOZAIKY je konfrontovat co nejvíce lidí s odlišnými názory a vykořenit zažité předsudky a iracionální nenávist vůči ostatním kulturám. Budeme se o to snažit pomocí setkávání lidí, kteří budou moci společně sdílet naděje, nápady a sny – vše s vědomím, že je normální mít odlišné názory a postoje. Zároveň budeme usilovat o podnícení mírumilovného dialogu namísto násilných činů. Až zmízí podobné předsudky, věříme, že budeme – stejně jako svět kolem nás – o krok blíž k trvalému míru.

Vize MOZAIKY je svět bez krveprolití, což předpokládá vyřešit konflikty mezi lidmi; svět, kde se budou lidé zabývat předměty své touhy bez obav, ale s respektem a láskou k „druhým“.

Předmětem dialogu MOZAIKY je, nikoliv však bezvýhradně, vše, co spadá do oblasti duchovní a intelektuální sféry, přičemž kulturní otázka je jedním z hlavních předmětů naší práce. Budeme sledovat současné světové trendy, abychom nalezli nejvhodnější podobu a formu naší iniciativy. Naše debaty o demokracii, lidských právech, náboženství, filosofii, morálce a podobných tématech – jakakoliv jsou poučná a smysluplná – se musí nést v duchu důstojné konverzace.

Copyright © 2021 Mozaiky Dialog Platform z.s.