Category: Události

Kultura Sbližuje

 Židovské, křesťanské a islámské poutnictví v Jeruzalémě v antické a pozdně antické době Ve středu 20. listopadu 2019 přednesl pan Vlastimil Drbal, Ph.D. v rámci našeho mezikulturního cyklu Kultura sbližuje velice zajímavou přednášku, ve které se věnoval židovskému, křesťanskému a islámskému poutnictví v Jeruzalémě v...

Mozaiky Životů – Prof. PhDr. Anna Hogenová

Mozaiky životů – prof. PhDr. ANNA HOGENOVÁ, CSc., filozofka a vysokoškolská pedagožka V pondělí 11. listopadu byla vzácným hostem besedy Mozaiky životů filozofka prof. Anna Hogenová. Vyprávěla o svém středoškolském učiteli Zdeňku Svěrákovi, který v ní vzbudil zájem o literaturu a český jazyk, i o velikánech filosofie, jakými byli...

Kultura Sbližuje – Po stopách Mojžíše

Ve středu 09. 10. 2019 začaly Mozaiky Platform Dialog novou sezonu kulturních akcí přednáškou Po stopách Mojžíše, kterou přednesl dlouholetý spolupracovník Židovského muzea Ing. Jan Neubauer. Příběhy, na nichž vyrůstá naše civilizace a které spojují všechna tři abrahámovská náboženství, jsou vždy velkým lákadlem pro posluchače a...

Mozaiky životů se sestrou Denisou

Ve čtvrtek 30. května 2019 se další osobností, které jsme se ptali na cestu k jejímu povolání, stala sestra Denisa, členka řeholního společenství Sester karmelitek sv. Terezie, která též vyučuje na Katolické teologické fakultě a je pastorační spolupracovnicí Akademické farnosti. Její přívětivé vyprávění bylo krásnou...

Kultura sbližuje – Muslimský postní měsíc RAMADÁN

Kultura sbližuje - Muslimský postní měsíc RAMADÁN Další z mezikulturních setkání cyklu _Kultura sbližuje_, která pravidelně pořádají Mozaiky Platform Dialog, se uskutečnilo 21. května 2019 a bylo věnované probíhajícímu muslimskému postnímu měsíci ramadánu.Přednášku na toto téma přednesl  PhDr. Bronislav Ostřanský, PhD. z Orientálního ústavu AV...

Kultura sbližuje -Dobrodružství meziválečného cestování

Kultura sbližuje -Dobrodružství meziválečného cestování Velice objevnou a zajímavou přednášku o pozapomenuté osobnosti první republiky malířce, spisovatelce, cestovatelce a sběratelce Růženě Ch. Urbanové přednesla ve čtvrtek 25. dubna PhDr. Dagmar Pospíšilová, CSc z Náprstkova muzea. Přednáška se uskutečnila v rámci pravidelného cyklu kulturních setkání Kultura sbližuje, který...

Dialogue Talks – Klimatická Změna

Dialogue Talks - Klimatická Změna Ve středu 27. února pořádal z.s. Mozaiky Platform Dialog v rámci cyklu Dialogue Talks panelovou diskusi Klimatická změna. Jako panelisté vystoupili PhDr. Anna Kárníková, ředitelka Centra pro dopravu a energetiku, Mgr. Iva Zvěřinoá z Centra pro otázky životního prostředí UK  a RNDr....

Mozaiky životů s panem Vladimírem Benáčkem

Mozaiky životů s panem Vladimírem Benáčkem Ve středu 6. února zavítal do Mozaiek Platform Dialogu jako host besedy z cyklu Mozaiky životů ekonom doc. Vladimír Benáček. Své povídání otevřel filosofickým úvodem o tom, jak je pro rozvoj společnosti důležitá svoboda a jak on sám pojem svoboda...

Copyright © 2021 Mozaiky Dialog Platform z.s.