Category: Události

Mozaiky Životů s Petruškou Šustrovou

Mozaiky Životů s Petruškou Šustrovou Ve středu 12. dubna jsme měli tu čest uvítat jako hosta besedy Mozaiky životů signatářku Charty 77, novinářku a překladatelku, paní Petrušku Šustrovou. Návštěvníci měli příležitost dozvědět se z jejího vyprávění mnoho zajímavého ať už o jejím dětství, působení v disentu, novinářské...

Boj s chudobou : Zákon o sociálním bydlení

Ve středu 29. března 2017 proběhla v rámci diskusní série Dialogue Talks již 14. panelová diskuse. Tentokráte věnovaná novému zákonu o sociálním bydlení, který byl nedávno schválen vládou a míří k projednávání do Poslanecké sněmovny. Diskuse se za předkladatele zákona MPSV zúčastnil ředitel Odboru sociálních věcí, sociální...

Mozaiky životů – Beseda o Josefu Toufarovi

Ve středu 8. března uspořádaly Mozaiky Platform Dialog komponovaný večer věnovaný památce katolického kněze Josefa Toufara, který zemřel na následky krutého zacházení  při výslechu příslušníky komunistické Státní bezpečnosti. Po projekci dokumetu o hledání a vyzvednutí jeho ostatků, Mrtvolu sprovoďte ze světa, následovala debata s jeho tvůrci,...

Turecké Stínové Divadlo Karagöz.

Večer dne 22. 2. 2017 se opět uskutečnilo setkání z cyklu Kultura sbližuje, které jsme věnovali tradičnímu tureckému divadlu Karagöz. Vysoká návštěvnost večera ukázala, jak zajímavá je tato lidová kulturní tradice pro české publikum. S radostí jsme u nás uvítali vzácného hosta - tureckého loutkáře Vurala Arisoye,...

Nárůst populismu a zodpovědnost v politice

V předvečer vítězství prezidentského kandidáta, jehož předvolební kampaň většina politologů a mainstreamových politiků považovala za esenci populismu - Donalda Trumpa, pořádaly v aule Nadace ABF na Václavském náměstí Mozaiky Platform Dialog panelovou diskusi z cyklu Dialogue Talks na téma Nárůst populismu a zodpovědnost v politice. Za moderování Michaela Rozsypala z Českého rozhlasu...

Mozaiky životů s panem Prof. Janem Sokolem

Dne 2. listopadu přijal pozvání do besedního cyklu Mozaiky životů filozof Jan Sokol. Ozřejmil posluchačům, jak je možné, že se jako dítě středostavovské intelektuálské rodiny vyučil zlatnickému řemeslu. Vyprávěl o rodině, ze které pochází, o přátelích a dalších blízkých lidech, mezi něž patřili například Anastáz...

Mozaiky Životů s MUDr. Milenou Černou

Hostem říjnové besedy ze série Mozaiky životů, konané dne 26. 10. 2016, byla MUDr. Milena Černá, dlouholetá ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a jeho současná předsedkyně. Ve svém vyprávění se rozhovořila o vlastním životě, o své práci kožní lékařky i o práci nadace, jejíž...

Copyright © 2021 Mozaiky Dialog Platform z.s.