Category: Události

Seminář o Dobrovolnictví

Seminář o Dobrovolnictví Dobrovolnictví jako důležitá součást fungování komunity a zdravé občanské společnosti bylo hlavním tématem na podvečerním setkání Mozaiky Platform Dialog dne 18. 5. 2017. Pan Jiří Tošner, zakladatel neziskové organizace Centrum dobrovolnictví HESTIA, přednesl přednášku doplněnou prezentací, v níž hovořil o různých podobách...

Mozaiky Životů s Petruškou Šustrovou

Mozaiky Životů s Petruškou Šustrovou Ve středu 12. dubna jsme měli tu čest uvítat jako hosta besedy Mozaiky životů signatářku Charty 77, novinářku a překladatelku, paní Petrušku Šustrovou. Návštěvníci měli příležitost dozvědět se z jejího vyprávění mnoho zajímavého ať už o jejím dětství, působení v disentu, novinářské...

Boj s chudobou : Zákon o sociálním bydlení

Ve středu 29. března 2017 proběhla v rámci diskusní série Dialogue Talks již 14. panelová diskuse. Tentokráte věnovaná novému zákonu o sociálním bydlení, který byl nedávno schválen vládou a míří k projednávání do Poslanecké sněmovny. Diskuse se za předkladatele zákona MPSV zúčastnil ředitel Odboru sociálních věcí, sociální...

Mozaiky životů – Beseda o Josefu Toufarovi

Ve středu 8. března uspořádaly Mozaiky Platform Dialog komponovaný večer věnovaný památce katolického kněze Josefa Toufara, který zemřel na následky krutého zacházení  při výslechu příslušníky komunistické Státní bezpečnosti. Po projekci dokumetu o hledání a vyzvednutí jeho ostatků, Mrtvolu sprovoďte ze světa, následovala debata s jeho tvůrci,...

Turecké Stínové Divadlo Karagöz.

Večer dne 22. 2. 2017 se opět uskutečnilo setkání z cyklu Kultura sbližuje, které jsme věnovali tradičnímu tureckému divadlu Karagöz. Vysoká návštěvnost večera ukázala, jak zajímavá je tato lidová kulturní tradice pro české publikum. S radostí jsme u nás uvítali vzácného hosta - tureckého loutkáře Vurala Arisoye,...

Václav HAVEL – dramatik, disident, státník, člověk.

Na posledním letošním setkání z cyklu Kultura sbližuje, které se uskutečnilo 14. prosince, jsme si připomněli nedožité 80. narozeniny prvního polistopadového prezidenta Václava Havla. O své vzpomínky na něj se podělila paní Anna Freimanová, která měla to štěstí, že jej poznala zprvu jako zakázaného dramatika, když...

Súfíjská noc – večer mystické poezie a súfijské

Poslední listopadový den se v rámci cyklu pořadů Kultura sbližuje konal večer mystické poezie a súfijské hudby Súfíjská noc, kdy za doprovodu magického hlasu rákosové flétny naj, na niž hrál turecký hudebník Osman Said,  přednášel verše významných islámských mystiků Adam Borzič, který  je nejen znalcem súfijských autorů, ale...

Mozaiky životů s Mons. Václavem Malým

Mozaiky životů s Mons. Václavem Malým Ve čtvrtek 24. 11. 2016 byl hostem setkání z cyklu Mozaiky životů Mons. Václav Malý, titulární biskup marceliánský a světící biskup pražský. Pan biskup vyprávěl o rodičích, kteří do jeho srdce zaseli lásku k Bohu, o svých starších sestrách a dětství...

Nárůst populismu a zodpovědnost v politice

V předvečer vítězství prezidentského kandidáta, jehož předvolební kampaň většina politologů a mainstreamových politiků považovala za esenci populismu - Donalda Trumpa, pořádaly v aule Nadace ABF na Václavském náměstí Mozaiky Platform Dialog panelovou diskusi z cyklu Dialogue Talks na téma Nárůst populismu a zodpovědnost v politice. Za moderování Michaela Rozsypala z Českého rozhlasu...

Mozaiky životů s panem Prof. Janem Sokolem

Dne 2. listopadu přijal pozvání do besedního cyklu Mozaiky životů filozof Jan Sokol. Ozřejmil posluchačům, jak je možné, že se jako dítě středostavovské intelektuálské rodiny vyučil zlatnickému řemeslu. Vyprávěl o rodině, ze které pochází, o přátelích a dalších blízkých lidech, mezi něž patřili například Anastáz...

Copyright © 2021 Mozaiky Dialog Platform z.s.