Dne 9. dubna se sešlo pět členů poradní komise, aby zhodnotili dosavadní aktivity občanského sdružení Mozaiky Platform Dialog a vznesli návrhy pro jeho činnost v následující období. Z jednání vzešly podnětné připomínky a návrhy, které jistě obohatí budoucí činnost a aktivity Mozaiek o.s. Platform Dialogu.