První prosincový týden jsme měli možnost u nás hostit našeho váženého hosta pana prof. PhDr. Luboše Kropáčka, CSc., který je mimo jiné významným českým islamologem, arabistou, afrikanistou, překladatelem a vysokoškolským pedagogem, a to v rámci akce z cyklu Mozaiky životů. Rozhovor s panem profesorem vedla pí. Stříbrná. Společně řešili nejen osobní cestu a kariéru pana profesora, ale také zásadní momenty a události při bádání Blízkého východu. Akci jsme zakončili živou debatou a také příjemnou konverzací u bohatého občerstvení.