Druhou říjnovou akcí se stala velice poutavá přednáška o magickém místě na jihovýchodě Turecka. Göbekli Tepe je obrovské archeologické naleziště a je jedním z nejstarších dokladů neolitické architektury. Jeho stáří se datuje až do 10. tisíciletí př. n. l. Přednášky se skvěle zhostil pan Mgr. Jaroslav Řídký Ph. D. z archeologického ústavu AV ČR. Poodkryl nám mnohá tajemství tohoto místa, která spustila zajímavou diskuzi mezi našimi účastníky.