První akci nového roku jsme věnovali Mezinárodnímu dni obětí holocaustu. Měli jsme možnost přivítat paní Sylvii Wittmanovou, kterou jsme již hostili před několika lety. Akce z cyklu Kultura sbližuje byla věnována Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu, který si připomínáme 27. ledna. Paní Wittmannová je výjimečnou ženou – mimo jiné zakladatelkou komunity reformního hnutí Bejt Simcha a bývalou viceprezidentkou Federace židovských obcí Čech a Moravy. Svou přednášku věnovala kořenům judaismu, převážně židovské historii i současnosti.