Seminář o Dobrovolnictví

Dobrovolnictví jako důležitá součást fungování komunity a zdravé občanské společnosti bylo hlavním tématem na podvečerním setkání Mozaiky Platform Dialog dne 18. 5. 2017. Pan Jiří Tošner, zakladatel neziskové organizace Centrum dobrovolnictví HESTIA, přednesl přednášku doplněnou prezentací, v níž hovořil o různých podobách dobrovolnictví a o dobrovolnických programech, které HESTIA v současnosti zajišťuje. Děkujeme našemu hostu za ucelený pohled na dobrovolnictví a představení aktivit HESTIE. I Mozaiky Platform Dialog fungují z velké části na dobrovolnickém základě.  Domníváme se, že dobrovolnictví je nezbytné pro kvalitní fungování místní komunity a celé občanské společnosti.