Ve středu 16.9. začal diskusí Ženy v moderní společnosti. Rovnost? již druhý ročník  cyklu panelových diskusí Dialogue Talks Koná se tradičně v příjemném prostředí galerie kavárny Louvre na Národní třídě.

O problematice rovnosti pohlaví v podmínkách České republiky přišli pohovořit hosté:

 

Jana Chržová, předsedkyně Českého svazu žen a České ženské lobby

Radan Šafařík, Oddělení rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR

 

Posluchači měli možnost seznámit se se stavem české legislativy, postojem vlády a také s realizovanými kroky státu, které by měly usnadnit ženám, na jejichž bedrech u nás v drtivé většině leží péče o děti, návrat do profesního života po rodičovské dovolené. Z debaty také vyplynulo, že ač se Česká republika oficiálně hlásí k potřebě vyššího zastoupení žen v na řídících pozicích, stále chybí potřebná politická vůle podnikat konkrétní kroky pro dosažení tohoto cíle, o čemž svědčí odpor k přijetí kvót pro paritní genderové zastoupení ve velkých firmách, které se snaží prosadit česká europoslankyně Věra Jourová.