Mozaiky životů s panem Vladimírem Benáčkem

Ve středu 6. února zavítal do Mozaiek Platform Dialogu jako host besedy z cyklu Mozaiky životů ekonom doc. Vladimír Benáček. Své povídání otevřel filosofickým úvodem o tom, jak je pro rozvoj společnosti důležitá svoboda a jak on sám pojem svoboda chápe. Nastínil těžký poválečný osud své rozvětvené rodiny a popsal, jak v devadesátých letech vznikala špičková ekonomická vzdělávací instituce CERGE. Jako dlouholetý vysokoškolský pedagog upřednosťnuje, aby se studentům dostávalo bohatších stimulů, byli do výuky přímo zapojováni a nemuseli poslouchat pouze frontální výklad svých učitelů. Na závěr pohovořil o výzkumných projektech, kterým se v poslední době věnuje. Děkujeme panu docentu Benáčkovi za bohaté a velmi podnětné vyprávění.