Dne 10. února se konalo další setkání z cyklu Career Talks – Hovory o profesní dráze. Přestože původně plánovaný host paní děkanka FF UK Mirjam Friedová musela z důvodu akutního nachlazení svou účast na poslední chvíli zrušit,  měli jsme možnost přivítat jiného nanejvýš zajímavého hosta.

Tím byla paní proděkanka Renata Landgráfová, která působí v Egyptologickém ústavu a zabývá čtením hieroglyfických nápisů na nalezišti v Abú Síru. Její povídání doprovázené promítáním fotografií  zkoumaným objektů pořízených během výzkumu v Egyptě nadchlo všechny posluchače. Srdečně děkujeme paní doktorce za její zajímavou přednášku a ochotu flexibilně zastoupit původně plánovaného hosta.

Paní docentce Friedové přejeme brzké uzdravení a těšíme se, až ji budeme moci u nás přivítat v náhradním termínu.