Dne 2. listopadu přijal pozvání do besedního cyklu Mozaiky životů filozof Jan Sokol. Ozřejmil posluchačům, jak je možné, že se jako dítě středostavovské intelektuálské rodiny vyučil zlatnickému řemeslu. Vyprávěl o rodině, ze které pochází, o přátelích a dalších blízkých lidech, mezi něž patřili například Anastáz Opasek, filozofové Jiří Němec nebo Jan Patočka, pozdější Sokolův tchán, kteří zásadně ovlivnili formování jeho názorů. Zabrousil též do období po Sametové revoluci, kdy byl zvolen poslancem, a jak po konci volebního období zúročil získáním formálního vzdělání svůj letitý zájem o filozofii a znalosti, které nabyl při práci na překladech děl filozofů a při přípravě slavných filozofických seminářů v Jirchářích. Zmínil se o svém působení ve funkci ministra školství. Důležitou zkušeností, podle jeho vlastních slov, byla prezidentská volba v roce 2003, kdy si jej vládní koalice zvolila za svého kandidáta. Srdečně děkujeme panu profesorovi za jeho vyprávění.