Programu s představením Semazen v pražském Obecním Domě, který byl svědkem světové historie a hostil mnohé významné recepce, se účastnilo mnoho vážených hostů, mezi kterými byli úředníci, velvyslanci, ministři, podnikatelé a akademici. Program Semazen, který byl zprostředkován z důvodu vyhlášení roku 2007 rokem Mevlany, byl zcela v souladu se zaměřením našeho sdružení.

Zopakujme si naše cíle: Snažíme se, aby naše kultura byla dynamická a aby Turecko bylo ve světe vnímano jako vzrůstající hodnota. Vyvíjíme snahu posilovat prostředí tolerance a dialogu.

Chceme představit anatolský Islam v této geografické oblasti. Když se si klademe otázku „Co je smyslem naší existence a jak jí můžeme naplnit?“, tak je dobrou odpovědí právě program Semazen.

Program

Program měl dvě části. První část zahájil svou řečí Doc. RnDr. Jan Amos Víšek, děkan Fakulty Sociálních Věd Univerzity Karlova, jenž je členem naší poradního výboru. Následoval projev váženého Velvyslance Koray Targaye. Po proslovech následovalo multimediální představení, které obsahovalo i představení našeho sdružení a začal koncert turecké lidové hudby.

Ve druhé části měl projev o súfizmu Prof. Dr. Luboš Kropáček z Katedry Blízkého Východu a Asie Filosofické Fakulty Univerzity Karlova a poté začlo představení Semazen. Po představení ukončil večer předseda sdružení Mozaiky. Pro hosty bylo připraveno skromné pohoštění.