Kultura sbližuje – Vietnam

Mezikulturní pracovnice ICP Marie Phamová  a pedagogická asistentka Thu Ha Nguyenová, dvě ženy s vietnamskými kořeny, které dlouhodobě žijí v ČR,  vystoupily během večera věnovaného Vietnamu. Uspořádán byl Mozaikami Platform Dialogem v rámci cyklu mezikulturních setkání Kultura sbližuje. Posluchači měli příležitost dozvědět se zajímavé informace o této asijské zemi , o tamních tradicích a zvycích i o životě početné vietnamské komunity v Česku. Oběma besedujícm srdečně děkujeme a přejeme mnoho úspěchů při jejich přínosné práci.