První únorovou středu jsme u nás v Mozaikách přivítali vzácného hosta, pana arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. Ten přijal pozvání na akci z cyklu Mozaiky životů. Dialog vedl společně s paní Adrianou Stříbrnou a dozvědět jsme se tak mohli nejen informace o jeho nové knize, víře i nevíře, dětství a studiu za režimu, ale i o práci kněze či o půstu.