Třetí zářijovou středu se poprvé konalo pod novým názvem Mozaiky životů setkání s osobnostmi, které naši pravidelní návštěvníci dříve znali jako Career Talks – Hovory o profesní dráze. Nové pojmenování jsme zvolili, aby lépe vystihovalo podstatu a cíl těchto setkání, při nichž chceme představovat práci i životní osudy zajímavých osobností z veřejného života nebo odborníků z různých oborů. Hlavním hostem zářijových Mozaiek životů byl pan profesor Rudolf Veselý, význačný český arabista, specialista na arabský středověk, diplomatiku a epigrafiku. Svým zajímavým a humorně podaným vyprávěním dokázal návštěvníky setkání nadchnout stejně, jako několik generací studentů arabistiky na katedře Blízkého východu Filosofické fakulty UK, kde dlouhá léta působil jako pedagog a několik roků zastával též funkci jejího ředitele.

Děkujeme našemu hostu za krásné povídání a přejeme mnoho zdraví a elánu do dalších let.