Občanské sdružení Mozaiky vyjadřuje hluboký zármutek nad úmrtím člověka, který se neúnavně zasazoval o stejné hodnoty jako my.

Ztráta Václava Havla není jen nenahraditelnou ztrátou pro Českou republiku jako svobodný stát a pro lidi, kteří zde díky jeho bezmeznému úsilí mohou žít svobodně, ale je to ztráta pro všechny ty, jež sdílejí jeho světonázor. Jeho vliv na ostatní státy byl v prvé řadě politický, ale je nutné, aby nebyl zapomenut i jako člověk jednající v duchu humanismu a obecně lidských hodnot. Měli bychom na něj pohlížet jako na muže, který byl otevřen dialogu s lidmi z různých kultur, etnik či náboženství a jako na důkaz, že pomocí upřímných slov vycházejících ze srdce je možné dosáhnout míru.

„Pokusme se vidět i za hranice našich malých světů, vidět dál v čase i prostoru. Pro začátek stačí málo: například podpořit všechny organizace, které  pomáhají… Ostatně, pomáháte tím nejenom konkrétním bližním, ale pomáháte zároveň zlepšovat mravní klima v naší zemi, pěstovat lidskou solidaritu, posilovat vzájemnou důvěru, to znamená podporovat cosi, čeho je nám velice zapotřebí…“