Dne 17. března 2016 se po roce opět sešla poradní komise občanského sdružení Mozaiky Platform Dialog, aby zhodnotila aktivity sdružení za předchozích 12 měsíců a vznesla návrhy k jeho činnosti pro následující období.Z jednání vzešly podnětné připomínky a návrhy, které jistě obohatí budoucí činnost a aktivity o.s. Mozaiky Platform Dialog.