Dne 12. listopadu se konalo sedmé a v tomto roce předposlední setkání z cyklu Dialogue Talks, který Mozaiky o.s. Platform Dialog pořádají. Tentokrát jsme v panelové diskusi dali prostor členům fóra Společný hlas – fórum pro mezináboženský dialog

Diskusi moderoval religionista doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek Th.D. a vystoupili v ní zástupci všech tří abrahámovských náboženství.

rabín dr. Shumi Berkowitz, židovská obec Masorti

PhDr. Miloslav kardinál Vlk, katolický duchovní a teolog

Zuzana Amrani, muslimská obec v Praze

Sylvie Wittmannová, členka Rady Federace židovských obcí

doc. PhDr. Pavel Hošek, Th.D., Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Hüseyin Özörencik, předseda Mozaiky Platform Dialog

Společný hlas je volnou platformou pro pravidelná setkání představitelů židovských, křesťanských a muslimských společenství. I proběhlá panelová diskuse ukázala vůli všech zúčastněných k hledání styčných bodů napříč těmito náboženskými tradicemi a snahu o vzájemný dialog mezi nimi.