První akcí v roce 2008, kterou pořádalo občanské sdružení Mozaiky platform dialog, byla Mezinárodní konference o lidských právech v Abrahamových náboženstvích. Speciální důraz byl kladen na ženská a sousedská práva. Hlavní částí konference byli projevy odborníků na každé ze 3 Abrahamových náboženství, tedy Židovství, Křestanství a Islám. Svoji řeč ve Staré purkrabství na Vyšehradě v Praze, kde se dne 21. května 2008 konference konala, pronesli tito univerzitní profesoři.

Za judaismus hovořil Prof. Dr. Ephraim Meir z Heidelbergské University v Německu. Zmínil se o stvoření člověka, také připomněl příběh proroka Abrahama, který byl příkladem pohostinnosti. Vyzíval ke dialogu a sjednocení v dnešním globalizovaném světě.

O lidských právech v křesťanství přednášel Prof. ThD. Tomáš Halík CSc. z Univerzity Karlovy v Praze. Ve své přednášce hovořil o problémech současnosti, historii, zneužívání náboženství.

O pohledu Islámu pak hovořil Assoc. Prof. Dr. Adnan Aslan z Institutu islámských studií z Istanbulu, Turecko. Ten hovořil jak povinnostech a normách chování Muslimů, tak o problémech světa a lidských právech.

Mezikulturní dialog je v současné době velmi důležitý, a věříme, že podobné akce budou přínosem k porozumění si navzájem a společné práci na lepší budoucnosti.