Ve středu 27. 4. se v prostorách organizace Mozaiky Platform Dialog konalo podvečerní setkání z cyklu mezikulturních setkání Kultura sbližuje. Tentokráte byl naším hostem prof. Jan Royt, historik umění  a prorektor Univerzity Karlovy. U příležitosti blížícího se 700. výročí narození nejvýznamnějšího českého krále Karla IV. přednesl přednášku KAREL IV. JAKO ZAKLADATEL, v níž se věnoval  nejvýznamnějším fundátorským činům císaře a krále Karla IV. jako jsou katedrála sv. Víta, Nové město Pražské, hrad Karlštejn či Karlova univerzita.