Dne 10. března proběhal na Magistrátu hl. m. Prahy 15. regionální poradní platforma.  Mozaiky Platform Dialog byly přizvány, aby představily svou činnost a pořádané aktivity v rámci programu, který byl zaměřený na Současné výzvy integrace: Islamofobie, xenofobie a rasismus v české společnost