V předvečer vítězství prezidentského kandidáta, jehož předvolební kampaň většina politologů a mainstreamových politiků považovala za esenci populismu – Donalda Trumpa, pořádaly v aule Nadace ABF na Václavském náměstí Mozaiky Platform Dialog panelovou diskusi z cyklu Dialogue Talks na téma Nárůst populismu a zodpovědnost v politice. Za moderování Michaela Rozsypala z Českého rozhlasu Plus vystoupil politický analytik a ředitel New York University Prague Jiří Pehe. Druhým panelistou diskuse byl politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Josef Mlejnek. Oba hosté se snažili komplexně zodpovědět otázku, jaké faktory hrají roli při formování současných populistických stran. Za jeden z důležitých faktorů, proč jsou populisté u voličů úspěšní, označil Josef Mlejnek limity klasických politických stran, v jejichž programech se stírají rozdíly mezi levicí a pravicí, ale které navíc vzhledem ke svým vnitřním demokratickým rozhodovacím procesům mohou v očích veřejnosti působit málo flexibilně oproti stranám, u nichž stranické struktury chybí a stranický předseda může rozhodovat sám bez konsenzu byť jen stranického grémia. Jiří Pehe hovořil o tom, že důležití ekonomičtí hráči působí v současnosti na globální úrovni, zatímco většina politických rozhodnutí, přijatých kupříkladu v rámci boje proti přílišné daňové optimalizaci nadnárodních korporátů, využívání offshorových firem v daňových rájích nebo proti korupci, se stále činí na národních úrovních jednotlivých států, v čemž spatřuje velký problém. Závěrečné otázky publika, na které hosté odpovídali, potvrdily, že veřejnost nárůst populismu v politice vnímá a hledá cesty, jak je na něj možné reagovat.