Author: admin

Odkazy

Fethullah Gülen Fethullah Gülen je turecký islámský učenec, myslitel, intelektuál, aktivista, teolog, autor, básník a především obhájce vzdělání. Podporuje spolupráci civilizací vedoucí k mírovému soužití, vyzývá k dialogu mezi intelektem a náboženskou tradicí a rozhodně se staví proti všem formám násilí a zneužíváni víry k...

Kultura Sbližuje

 Židovské, křesťanské a islámské poutnictví v Jeruzalémě v antické a pozdně antické době Ve středu 20. listopadu 2019 přednesl pan Vlastimil Drbal, Ph.D. v rámci našeho mezikulturního cyklu Kultura sbližuje velice zajímavou přednášku, ve které se věnoval židovskému, křesťanskému a islámskému poutnictví v Jeruzalémě v...

Mozaiky Životů – Prof. PhDr. Anna Hogenová

Mozaiky životů – prof. PhDr. ANNA HOGENOVÁ, CSc., filozofka a vysokoškolská pedagožka V pondělí 11. listopadu byla vzácným hostem besedy Mozaiky životů filozofka prof. Anna Hogenová. Vyprávěla o svém středoškolském učiteli Zdeňku Svěrákovi, který v ní vzbudil zájem o literaturu a český jazyk, i o velikánech filosofie, jakými byli...

Kultura Sbližuje – Po stopách Mojžíše

Ve středu 09. 10. 2019 začaly Mozaiky Platform Dialog novou sezonu kulturních akcí přednáškou Po stopách Mojžíše, kterou přednesl dlouholetý spolupracovník Židovského muzea Ing. Jan Neubauer. Příběhy, na nichž vyrůstá naše civilizace a které spojují všechna tři abrahámovská náboženství, jsou vždy velkým lákadlem pro posluchače a...

Mozaiky životů se sestrou Denisou

Ve čtvrtek 30. května 2019 se další osobností, které jsme se ptali na cestu k jejímu povolání, stala sestra Denisa, členka řeholního společenství Sester karmelitek sv. Terezie, která též vyučuje na Katolické teologické fakultě a je pastorační spolupracovnicí Akademické farnosti. Její přívětivé vyprávění bylo krásnou...

Kultura sbližuje: UKRAJINA

Kultura sbližuje: UKRAJINA Po letní pauze se ve středu 4. října opět uskutečnilo mezikulturní setkání z cyklu Kultura sbližuje. Tentokrát bylo věnované Ukrajině. Naše pozvání přijala interkulturní pracovnice pro ukrajinskou komunitu Integračního centra Praha Yulia Lapina. Vyprávěla o tradicích a zvycích, které se na Ukrajině...

Copyright © 2021 Mozaiky Dialog Platform z.s.