Mozaiky životů s Mons. Václavem Malým

Ve čtvrtek 24. 11. 2016 byl hostem setkání z cyklu Mozaiky životů Mons. Václav Malý, titulární biskup marceliánský a světící biskup pražský. Pan biskup vyprávěl o rodičích, kteří do jeho srdce zaseli lásku k Bohu, o svých starších sestrách a dětství prožitém pod Žvahovem.  Povídal dále o svobodném nadechnutí na konci šedesátých let, když končil studia na gymnáziu, i o pocitech, které měl během následujícího období normalizace, kdy lidé opět skláněli hlavy. Vzpomínal na dobu, kdy mu byl po podepsání Charty 77 odebrán státní souhlas, na několik měsíců byl zavřen do vězení  a dalších 20 let  mohl duchovenskou činnost vykonáva pouze v tajnosti po soukromých bytech. Líčil, jak jemu samotnému tehdy pomáhalo vědomí podpory lidí ze svobodného světa. To je hlavním důvodem, proč v současnosti navštěvuje země, kde dosud ve vězeních sedí političtí vězni a snaží se podporovat jejich rodiny a upozorňovat na bezpráví, které se jim děje. Srdečně panu biskupovi děkujeme za jeho bohaté vyprávění.