Ve středu 23.4. se v Café Louvre na Národní třídě konala třetí panelová diskuse z cyklu Dialogue Talks  Imigranti a xenofobie v ČR. 

Velice zasvěceně o dané problematice promluvili tři panelisté, každý na základě své odborné specializace i své osobní zkušenosti. Svůj příspěvek přednesli:

 

Yana Leontiyeva, socioložka, specialistka na mezinárodní migraci, SOÚ AV ČR

Martin Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům

Harald Christian Scheu, specialista na právní úpravu kulturních konfliktů a právo menšin, PF UK

 

Posluchači měli možnost seznámit se s celou řadou aspektů problematiky spojené s imigrací a také často přetřásanou xenofobií většinové české společnosti. Dozvěděli se více právním rámci problematiky imigrace, se sociologickými výzkumy na téma xenofobie a postojů k cizincům i jejich odpovídajícími interpretacemi. Slyšeli mnoho osobních dlouholetých zkušeností z práce s imigranty přicházejícími do ČR. Diskusi  velice zasvěceně moderovala Daniela Vrbová, která je sama redaktorkou Českého rozhlasu, kde pracuje na přípravě pravidelného pořadu, který se věnuje cizincům žijícím u nás.