Na konferenci s tématem “Duchovní život ve svobodné společnosti. Dvacet let

náboženské svobody u nás”, kterou organizovala ETF UK ve spolupráci s časopisy jednotlivých náboženských obcí, měly Mozaiky možnost ve dnech 10. a 11. března vystavit svůj promo stánek. Návštěvníci konference u našeho stánku mohli kromě brožur nalézt i anglicky psané knihy z pera F. Gülena, které u nás vyšly.

V průběhu druhého dne se povědomí o nás na konferenci rozšířilo, takže návštěvnost stánku byla vysoká a zájem o naše aktivity a osobnost, která nás inspiruje, vzrostl. Někteří si dokonce knihy i dodatečně objednali.

Za možnost prezentace našeho sdružení v rámci této konference vděčíme docentovi Zdeňku Veselému.