První březnovou akcí, již tradičně ve středu, byla přednáška z cyklu Kultura sbližuje. Naše pozvání přijal pan Mgr. Mikuláš Vymětal, Th.D., který je farářem a také vysokoškolským pedagogem na Evangelické fakultě. Pan Vymětal přednášku věnoval tématu Uprchlíci ve světě a u nás. Představil nám mnoho zajímavostí a kulturních vložek, které se tématu dotýkají. Své vystoupení ozvláštnil mnoha tištěnými fotografiemi, které přinesl k nahlédnutí pro naše hosty, aby podpořil svá vyprávění o bojích za stejná práva pro menšiny.