Ve čtvrtek 8. listopadu uspořádaly Mozaiky z.s. Platform Dialog přednášku Alois Musil a budování československé orientalistiky po roce 1918, kterou přednesl pan Pavel Žďárský, místopředseda Akademické společnosti Aloise Musila. Vedle stého výročí založení Československé republiky jsme si tak připomněli též výročí sto padesáti let od narození tohoto významného orientalisty, světového věhlasu.