Slunečné květnové odpoledne jsme strávili přednáškou o práci hasičů. Přivítali jsme u nás pana Martina Kavku, který je vrchním komisařem a tiskovým mluvčím Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, který přišel společně se svým kolegou, velitelem pražského USAR týmu (odřad pro vyhledávání a záchranu v obydlených oblastech). Díky jeho vyprávění, jsme si mohli vyslechnout všechny zážitky, které jako velitel pražského USAR týmu při zemětřeseních v Turecku zažil. S panem Kavkou se vzájemně doplňovali. Dozvěděli jsme se tak i mnoho informací nejen o USAR týmu, ale i o běžné práci hasiče. Na podkreslení vyprávění, jsme si mohli prohlédnout i prezentaci fotek z míst dění. Moc oběma pánům za fascinující vyprávění děkujeme!