Category: Události

Mongolsko – země modrého nebe

Dne 27.5. 2015 se v prostorách sdružení Mozaiky Platform Dialog konalo v rámci cyklu Kultura sbližuje interkulturní setkání věnované Mongolsku. Život v Mongolsku, tamní obyvatele, jejich kulturu a tradice nám na fotografiích a ve svém barvitém vyprávění přiblížil bývalý velvyslanec ČR v Mongolsku, mongolista a...

Ocenění Fethullaha Gülena za celoživotní mírové úsilí

Fethullah Gülen, turecký islámský učenec a aktivista, obdržel dne 9. dubna 2015 v americké Atlantě Mírovou cenu Gandhího Kinga Ikedy . Slavnostní předání, kterého se bohužel oceněný nemohl ze  zdravotních důvodů osobně zúčastnit, proběhlo v Mezinárodní kapli Martina Luthera Kinga v Morehouse College. Mezi předchozí laureáty táto...

Média a jejich vliv na integritu společnosti

Ve středu 20.5.2015 se v Café Louvre na Národní třídě konala další panelová diskuse z cyklu Dialogue Talks  Média a jejich vliv na integritu společnosti.  O fungování současných médií, ať už tradičních nebo tzv. moderních, i o problémech, které přináší dnešní zrychlená internetová doba, promluvili a na otázky...

Imigranti a xenofobie v Čr

Ve středu 23.4. se v Café Louvre na Národní třídě konala třetí panelová diskuse z cyklu Dialogue Talks  Imigranti a xenofobie v ČR.  Velice zasvěceně o dané problematice promluvili tři panelisté, každý na základě své odborné specializace i své osobní zkušenosti. Svůj příspěvek přednesli:   Yana Leontiyeva, socioložka,...

Zasedání poradní komise Mozaiky

Dne 9. dubna se sešlo pět členů poradní komise, aby zhodnotili dosavadní aktivity občanského sdružení Mozaiky Platform Dialog a vznesli návrhy pro jeho činnost v následující období. Z jednání vzešly podnětné připomínky a návrhy, které jistě obohatí budoucí činnost a aktivity Mozaiek o.s. Platform Dialogu.

Sufi Night – večer mystické poezie

Dne 29.4. 2015 se v prostorách sdružení Mozaiky Platform Dialog konalo večerní setkání z cyklu Kultura sbližuje, tentokráte věnované významné osobnosti súfijského básníka, právníka, teologa a filosofa Mevlany Džaláleddína Rumího. Dle vysoké návštěvnosti se zdá, že súfismus je téma pro mnoho lidí velice lákavé. O Mevlanovi...

Město mnoha kultur – MARDIN

V rámci rozvoje mezikulturního dialogu se dne 1.4. konal mezikulturní večer v prostorách Mozaiky o.s. Platform Dialog. Hosté měli možnost poznat starobylé město Mardin, které je považováno za symbolický příbytek míru a kde žijí vedle sebe poklidně příslušníci různých národů a náboženství. Vedle shlédnutí videoprezentace si...

Úcta k posvátným hodnotám a svoboda slova

Ve středu 25.3. se v Café Kampus na Starém Městě konala pod titulem Úcta k posvátným hodnotám a svoboda slova druhá panelová diskuse z cyklu Dialogue Talks.   Může být svoboda slova absolutní? Pokud ne, kde jsou její hranice a kdo je vymezuje? Zákon, veřejné mínění, většinový názor? Nebo stačí...

Současné výzvy integrace

Dne 10. března proběhal na Magistrátu hl. m. Prahy 15. regionální poradní platforma.  Mozaiky Platform Dialog byly přizvány, aby představily svou činnost a pořádané aktivity v rámci programu, který byl zaměřený na Současné výzvy integrace: Islamofobie, xenofobie a rasismus v české společnost

Panelová diskuse Terorismus a náboženství – Případ ISIS

Dne 25. února 2015 uspořádalo naše sdružení panelovou diskusi v rámci cyklu Dialogue Talks nazvanou Terorismus a náboženství. Případ ISIS. Z vysoké návštěvnosti bylo zřejmé, jak moc je toto téma pro českou veřejnost aktuální. Po úvodním slově předsedy Mozaiek Platform Dialogu Hüseyna Özörencika začala vlastní diskuse...

Copyright © 2021 Mozaiky Dialog Platform z.s.