Category: Události

Setkání mezináboženské harmonie

V rámci Týdne mezináboženské harmonie vyhlášeném OSN, uspořádaly Mozaiky o.s. Platform Dialog společně s Univerzální federací míru setkání, kterého se zúčastnili představitelé různých náboženských vyznání. Na začátku programu vystoupila se svým působivým proslovem poslankyně PSP ČR paní Nina Nováková. Podobně poutavá a niterná slova jsme slyšeli i z úst...

Večer turecké kávy a dialogu

Dne  29.1.2014  se v prostorách sdružení Mozaiky v ulici Žitná uskutečnilo další příjemné setkání s našimi přáteli a příznivci. Večer byl věnován velmi důležitému prvku turecké kultury- turecké kávě. Hostům byla nabídnuta turecká káva, která byla připravena a podávána tradičním způsobem, jenž je v turecké kultuře zakořeněn po staletí...

Studentská soutěž “Čerstvé myšlenky”

Oznamení: Studentská soutěž “Čerstvé myšlenky”   Mozaiky Platform Dialog hledá novou generaci myslitelů a tvůrců myšlenek  v rámci mnohonárodnostního a kulturního dialogu. Soutěž je určena všem studentům závěrečných ročníků bakalařského či magisterského studia, kteří studují na vysokých školách v České republice.Tato soutěž je příležitostí k...

Večer ve znamení porozumění a dialogu

08.12. 2011, Praha- Pod hlavičkou neziskové organizace Mozaiky o.s. Platform Dialog se již pošesté uskutečnil slavnostní večer věnovaný mezináboženskému a mezikulturnímu dialogu. V hotelu Boscolo Carlo se při té příležitosti sešli lidé, kteří reprezentují snad všechny náboženské či kulturní skupiny české společnosti, aby si společně připomněli, proč...

Václav Havel-muž, který měl stejné vize

Občanské sdružení Mozaiky vyjadřuje hluboký zármutek nad úmrtím člověka, který se neúnavně zasazoval o stejné hodnoty jako my. Ztráta Václava Havla není jen nenahraditelnou ztrátou pro Českou republiku jako svobodný stát a pro lidi, kteří zde díky jeho bezmeznému úsilí mohou žít svobodně, ale je...

Članek v knize “Máš všechny mé cesty před sebou”

Předseda Mozaiky o.s. Platform Dialog pogratuloval profesoru Tomáši Halíkovi k jeho životnímu jubileu článkem v knize Máš všechny mé cesty před sebou, kterou v roce jeho 70. narozenin vydalo nakladatelství Lidové noviny. Spolu s předsedou Mozaiky popřálo Tomáši Halíkovi na šedesát významných českých i zahraničních intelektuálů a osobností veřejného...

Večer věnovaný dialogu 2010

Tradiční večeře věnovaná mezikulturnímu a mezináboženskému dialogu byla v roce 2010 pořádaná již popáté, tentokrát v pražském hotelu Corinthia Towers. Zúčastnilo se kolem 200 lidí, mezi kterými byli akademikové, novináři, umělci či státní úředníci. Zvláštními čestnými hosty byli docent Ihsan Yilmaz z istanbulské Univerzity Fatih a první konzul...

Poznávací cesty do Turecka 2010

Třetí poznávací cesty do Turecka se uskutečnila ve dnech 6.-10.7. 2010 a zúčastnili se jí člen Evangelické teologické fakulty UK docent Ivan Stampach, člen Husitské fakulty UK docent Zdeněk Vojtíšek a členka Náboženské obce Církve československé husitské doktorka Kateřina Děkanovská s manželem Petrem Děkanovským. Během návštěvy...

Prezentace našich aktivit na konferenci

Na konferenci s tématem "Duchovní život ve svobodné společnosti. Dvacet let náboženské svobody u nás", kterou organizovala ETF UK ve spolupráci s časopisy jednotlivých náboženských obcí, měly Mozaiky možnost ve dnech 10. a 11. března vystavit svůj promo stánek. Návštěvníci konference u našeho stánku mohli kromě...

Copyright © 2021 Mozaiky Dialog Platform z.s.