Ve středu 29. března 2017 proběhla v rámci diskusní série Dialogue Talks již 14. panelová diskuse. Tentokráte věnovaná novému zákonu o sociálním bydlení, který byl nedávno schválen vládou a míří k projednávání do Poslanecké sněmovny. Diskuse se za předkladatele zákona MPSV zúčastnil ředitel Odboru sociálních věcí, sociální práce a sociálního bydlení Mgr. David Pospíšil, dále za MMR ředitel Odboru politiky bydlení RNDr. Jiří Klíma. Zkušennosti z praxe a postoje neziskové Platformy pro sociální bydlení k tomuto tématu tlumočil Mgr. Jakub Čihák,  ředitel R-Mosty z.s. Posluchači diskuse měli díky skvěle kladeným otázkám moderátorky Naďi Bělovské příležitost dozvědět se důležité skutečnosti z průběhu přípravy zákona, seznámit se s jeho navrhovanou podobou, stejně jako slyšet trvající výhrady MMR k současnému návrhu. Dotazy z publika, které byly vzneseny na přítomné panelisty, potvrdily, že se veřejnost o problematiku zajímá a přijetí kvalitního zákona, které by umožnilo řešení současného nevyhovujícího stavu považuje její velká část za nezbytné.