Dne 24. února se konalo další z podvečerních setkání  z cyklu Kultura sbližuje. Tentokrát na něm vystoupil synodní senior Českobratrské církve evangelické, Daniel Ženatý, který mnoho let působil na různých místech ČR jako farář a dokonce i jako vězeňský kaplan. Během své přednášky nazvané Místo Českobratrské církve evangelické v české a moravské společnosti detailně popsal historii, strukturu a činnost Českobratrské církve, jejíž součástí je také nezisková organizace Diakonie, která se zaměřuje na pomoc starým, nemocným a sociálně slabým lidem.

Srdečně děkujeme našemu hostovi za jeho milé povídání.