Židovské, křesťanské a islámské poutnictví v Jeruzalémě v antické a pozdně antické době

Ve středu 20. listopadu 2019 přednesl pan Vlastimil Drbal, Ph.D. v rámci našeho mezikulturního cyklu Kultura sbližuje velice zajímavou přednášku, ve které se věnoval židovskému, křesťanskému a islámskému poutnictví v Jeruzalémě v antické a pozdně antické době. Vzhledem k politickému napětí v oblasti a k tomu, jak důležitý je Jeruzalém pro příslušníky všech abrahámovských nábožensví, platí toto město od poloviny minulého století za jablko sváru. Tato přednáška však názorně ukázala, jak jsou si tato tři monoteistická náboženství ve svých základech blízká, a že není nemožné na těchto základech vystavět cesty dialogu a spolupráce. Děkujeme panu doktoru Drbalovi za inspirativní přednášku.