Dne 25. února 2015 uspořádalo naše sdružení panelovou diskusi v rámci cyklu Dialogue Talks nazvanou Terorismus a náboženství. Případ ISIS.

Z vysoké návštěvnosti bylo zřejmé, jak moc je toto téma pro českou veřejnost aktuální.

Po úvodním slově předsedy Mozaiek Platform Dialogu Hüseyna Özörencika začala vlastní diskuse moderovaná Annou Dumont, při níž o dané problematice velmi fundovaně pohovořili účastníci:

JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D., právník a politolog z Ústavu mezinárodních vztahů

Doc. Pavel Hošek, Th.D., vedoucí katedry religionistiky Evangelické fakulty Univerzity Karlovy

PhDr. Jan Kužvart, arabista a blízkovýchodní analytik, stálý spolupracovník ČT 24 s ČRO

Velice inspirativní byly myšlenky o spojení teroru a náboženství formulované Pavlem Hoškem : “Jde o jakési výzvy ke kosmickým válkám mezi silami dobra a zla. V takových válkách nejsou civilisté, ale v určitém smyslu je každý voják. Obrazy války a střetu lze najít skoro ve všech náboženských textech. Ve Starém a Novém zákoně, v koránu, ale i v Bhagavadgítě, která se odehrává přímo na bitevním poli. Ostatně v tokijském metru roku 1995 zaútočila sarinem sekta Óm šinrikjó, která byla inspirována buddhismem, tedy náboženstvím, které bereme za mírumilovné.” Podle jeho názoru je možné se špatným úmyslem desinterpretovat a zneužít jakýkoliv náboženský text.

Jan Kužvart se zamýšlel nad tím, zda je tzv. Islámský stát skutečně islámský: “Radikálům jde o to, aby média přebrala interpretaci, že je to muslimské chování, čímž se vyvolá islamofobie. Tak se získávají v Evropě noví rekruti.” Sám sebe ISIS představuje jako odpůrce Západu a západního způsobu života, ale ke své propagandě mocně využívá moderní technologie, včetně sociálních sítí a youtube , které jsou až ikononicky se Západem spojeny.  Podobné pokrytectví a také způsoby získávání finančních prostředků pro chod ISIS, kam patří třeba kromě zisků z nelegální těžby ropy, prodej orgánů, vymáhání výkupného, prodej uměleckých artefaktů z vydrancovaných muzeí a nelegálních vykopávek, obchod s lidmi a další, posiluje oprávněnost tvrzení, že tzv. Islámský stát  patří svými praktikami do organizovaného zločinu.

Čerstvou zkušenost z pobytu v Jordánsku popsal Marek  Čejka. Pobýval v Ammánu právě v době, kdy tam probíhaly demonstrace po zavraždění zajatého pilota jordánského letectva Maáze Kasásby, který byl zaživa upálen uzavřený v kleci.  Řekl: “Spektakulárnost, na které si Islámský stát zakládá, měla dopad. Přitom byl pilot dobrý muslim, hadži, protože vykonal pouť do Mekky. V letadle měl s sebou Korán a svou misi bral jako boj proti bezvěrcům. V Jordánsku to vyvolalo obrovský hněv.”