Poslední listopadové úterý jsme u nás přivítali našeho váženého a pravidelného hosta, tentokrát v roli přednášejícího, pana Josefa Bartoška z Husitské teologické fakulty. Ten si pro nás připravil poutavé povídání o džinismu. Představil nám jeho základní myšlenky i vývoj a zajímavé vyprávění doplnil i svými vlastními fotografiemi a zkušenostmi z cest po Indii za poznáním džinistických kultur. I přes velkou nepřízeň počasí dorazilo mnoho z Vás a vznikla tak zajímavá a příjemná diskuze. Děkujeme, že jste přišli a těšíme se na Vás na viděnou na další akci Mozaiek!