Dialogue Talks: Budoucí tvář Prahy

V pondělí 6. listopadu 2017 uspořádaly Mozaiky Platform Dialog další ze svých pravidelných panelových diskusí Dialogue Talks. Tentokrát byla hlavním tématem budoucí podoba našeho hlavního města. V diskusi moderované Naďou Bělovskou vystoupili sociolog Petr Gibas ze Sociologického ústavu AV ČR a urbanista a architekt Lukáš Makovský z Institutu plánování a rozvoje. Ač urbanistické vize nastíněné ve strategickém plánu hl. m. Prahy nabízejí mnoho témat, staly se ústředním tématem této diskuse otázky změn, které Praze a jejím obyvatelům přinese nová výstavba v rozsáhlých oblastech, jež dříve z valné části sloužily jako infrastruktura výrobnímu průmyslu, tedy především na plochách bývalých nákladových nádraží na Žižkově, Smíchově nebo v Holešovicích.