Dne 18. května uspořádaly Mozaiky Platform Dialog panelovou diskusi ISLAM AND WOMEN, která proběhla v anglickém jazyce a níž vystoupili zahraniční hosté Sophia Pandya, docentka Kalifornské univerzity na Long Beach, kde působí na Katedře religionistických studií a dlouhodobě se věnuje tématu žen a islámu, spolu s dalším diskutujícím Arhanem Kardaşem, turecko-rakouským spisovatelem, fejetonistou a právníkem, spoluzakladatelem Institutu pro dialog –Mír, který se na téma žen v islámu zaměřuje ve své dokončované dizertační práci. Společně se pokusili odpovědět na otázky, které zneklidňují českou veřejnost, jež považuje islám obecně za náboženství utlačující ženy. Ať již od žen vyžaduje zahalování, povoluje dětské sňatky, bytí žen či nastoluje nerovná dědická a majetková práva. Pro posluchače se diskutující snažili rozlišit, co z problematiky ženských práv v muslimských společnostech má svůj původ skutečně v základních islámských textech a kolik je pozůstatkem zvykového práva té které oblasti. Docentka Pandya ve své úvodní prezentaci zprostředkovala též pocity mnohých muslimek, které západní feministky a ochránci lidských práv často staví do rolí neschopných obětí, ač ony samy se za ně nepovažují.