V podvečer ve středu 11. května 2016 vystoupila jako host pořadu Career Talks – Hovory o profesní dráze děkanka Filosofické fakulty Univerzity Karlovy doc. Mirjam Friedová. Do nejvyšší funkce na FF UK se dostala jako první žena v její dlouhé historii. Velmi poutavě vyprávěla o své cestě ke studiu lingvistiky a o těžkostech, které na ní musela překonávat. Z jejího povídání čišela rozhodnost, síla, odhodlání a energie, které jsou pro vědeckou práci i pro práci na pozici děkanky nutné. Svou energii a sílu svým vyprávěním přenesla na všechny posluchače.

Srdečně děkujeme paní děkance za její návštěvu v Mozaiky Platform Dialog.