Ve středu 9. března vystoupil jako host pořadu Career Talks – Hovory o profesní dráze předseda Senátu Parlamentu České republiky, pan Milan Štěch. Podělil se s návštěvníky o své vzpomínky na období společenských změn, které u nás probíhaly po Sametové revoluci, kdy byl jejich součástí jako představitel Odborů. Poutavě a s optimistickým nadhledem, který je mu vlastní, popsal své zkušenosti z dlouholeté práce v Senátu i nepříjemné situace, s kterými se během této doby byl nucen poprat. Jeho vyprávění naplnilo všechny přítomné dobrou náladou a nadějí.

Děkujeme panu předsedovi, že přijal naše pozvání.