New York, 14. listopad 2015 – Příkře odsuzuji teroristické útoky, které byly spáchány na různých místech Paříže v noci 13. listopadu a při kterých byly zabity a zraněny stovky nevinných lidí.

Každý teroristický čin, kdekoliv se stane, je ranou pro mír a klid celého lidstva. Tyto odporné teroristické akce nejsou pouze útokem proti obyvatelům Francie, ale útokem proti univerzálním lidským hodnotám, které všichni sdílíme, a proti lidské solidaritě.

Při této příležitosti chci zopakovat své kategorické odsouzení všech forem teroru bez ohledu na jeho pachatele nebo odůvodnění, které uvádějí. Žádný teroristický čin nesmí být z žádných důvodů přehlížen.

Má hluboká soustrast patří rodinám obětí, jejich blízkým a lidu Francie.

Modlím se, aby Bůh vedl celé lidstvo ke světu plnému klidu a míru. Zvu všechny, aby se ke mně v této modlitbě připojili a postavili se společně proti všem formám terorismu ve snaze nastolit mír na celém světě.

M.Fethullah Gülen